Toto je fanfiction, která se pravděpodobně vyvine v příběh lásky dvou mužů (tedy příběh homosexuálního vztahu). Pokud takové příběhy nemáte rádi, nečtěte tento!

3. Zmijozelské problémy

25. dubna 2011 v 22:39 | GrayLady |  Odstíny šedi (třetí část série)
A/N: Tak po poměrně dlouhé době opět tu! Příští (čtvrtá) kapitola je rozpracovaná, takže by to snad už nemělo tak dlouho trvat. Jinak doufám, že jste si užili Velikonoce, protože já ano!
Neměla jsem čas ani možnost reagovat na několik vašich posledních komentářů, takže se omlouvám a v nejbližší době to napravím.
Užijte si čtení! Doufám, že vás potěší a vy mě na oplátku potěšíte komentářem!3. KAPITOLA - Zmijozelské problémy


Severus Snape měl opravdu mizernou náladu. Vlastně měl mizernou náladu už od té doby, co začal školní rok a nezlepšilo ji ani mnoho školních trestů, ani hádky s Potterem a dokonce ani zuřivé debaty s Brumbálem. Tento školní rok byl prostě prokletý. Avšak to nejhorší mělo zřejmě teprve přijít.
Jedním z vážných problémů, který na ně čekal, byl nový učitel Obrany proti černé magii - Warren Rothwell. Rothwell nenáviděl zmijozeli a všechno, co s nimi souviselo, a Severus si toho byl dobře vědom. Bohužel Brumbál se samozřejmě rozhodl tuto skutečnost ignorovat, jako by to byl pouze malý zádrhel. A zdálo se, že ani žádný další člen učitelského sboru si nepřipouští, že podpora nenávisti vůči jedné z kolejí, je nějakým vážným problémem. Nebylo tedy divu, že Severus měl neustále vztek na všechny a na všechno.
Den, kdy Rothwell přišel do Bradavic, byl pro učitele lektvarů jeden z nejhorších. Vše začalo už brzy ráno, kdy se nějaký vtipálek rozhodl hodit do chodby před zmijozelskou sborovnou několik bomb hnojůvek, díky čemuž polovina koleje, včetně Severuse, nestihla snídani. První vyučovací dvouhodinovka se čtvrťáky z mrzimoru a havraspáru proběhla bez jakýchkoliv pohrom, což bylo pro tuto skupinu velice nezvyklé, a učitel lektvarů začínal doufat, že možná zbytek dne už bude jen lepší. Jeho naděje však nebyly vyslyšeny.
Na začátku obědové pauzy, jen pár vteřin po té, co dorazil ze třídy do své kanceláře, někdo zaklepal na dveře.
"Co?" vyštěkl podrážděně. Opravdu neměl náladu na jakékoliv studentské malichernosti.
Dveře se otevřely a v nich se objevil Michael Mulciber, nový zmijozelský prefekt.
"Pane?" řekl nejistě, "Mohu dál?"
"Jistě," povzdechnul si Severus, protože dobře věděl, že žádný z jeho prefektů by za ním nepřišel s něčím, co by zvládl vyřešit sám.
"Ale prosím k věci, pane Mulcibere," popohnal ho, když za sebou mladík zavřel dveře.
"Jeden z prváků se zhroutil," oznámil stručně zmijozel.
"Jak zhroutil?"
"Nejdřív dostal záchvat pláče či co, a pak se zavřel do ložnice a do teď odmítá otevřít a pustit tam ostatní."
"A to mi chcete říct, že žádný ze starších studentů nedokáže prolomit kouzlo jednoho prváka?"
Mulciber sklopil oči k zemi a jemně pokrčil rameny.
"Zdá se," promluvil tiše, "že jeho uzavírací kouzlo je opravdu silné, pane."
"Dobře tedy," řekl Severus a vydal se ke skříni s lektvary, "O koho se jedná?"
"Rookwood, pane."
Severus se zamračil. Ano, bylo celkem pravděpodobné, že mladý Rookwood bude magicky silný. Ale toto se zdálo i na něj příliš.
Mistr lektvarů vyndal ze svých zásob uklidňující doušek a pokynul Mulciberovi ke dveřím. Jakmile byli v koridoru, nasadil svižné tempo a zeptal se:
"Víte, co ho tak rozrušilo?" Pláč ze stesku po domově byl u prvňáků celkem běžný, ale obvykle se kvůli tomu neuzavírali v ložnici.
"Nevím to jistě, pane. Ale jeho poslední hodinou byl Obrana."
Severus vztekle zaťal zuby. On věděl, že mu Rothwell přinese jen problémy.
Před dveřmi do ložnice, která patřila prvákům, stál menší dav a zdálo se, že se všichni snaží nějakým způsobem dostat dovnitř. Další dva chlapci, kteří s Adrianem Rookwoodem místnost sdíleli, stáli u zdi a tvářili se vyděšeně.
"Běžte si všichni po svých," zavelel Severus, jakmile ke hloučku došel.
"Všichni," zdůraznil ledově, když někteří ze starších ročníků zůstali nejistě postávat na místě.
Prostor se rychle vyklidil a Severus přešel ke dveřím. Mohl cítit, že kouzlo na nich je opravdu silné. Nicméně přání ředitele koleje, mělo v Bradavicích vždy přednost před uzavíracími kouzly jakéhokoliv studenta. Zmáčkl tedy kliku a jednoduše vešel dovnitř.
"Dejte mi všichni pokoj!" ozvalo se ubrečeně od jedné z postelí.
"Ten tón bych si být vámi odpustil, pane Rookwoode," reagoval chladně Severus, když za sebou zavíral dveře. Následovalo vyděšené ticho.
"Profesore?" ozval se pak hoch nejistě.
"Ano. A teď slezte z té postele a řekněte mi, co máte za problém."
Ta slova však neměla zamýšlený účinek. Chlapec se zahrabal ještě více do přikrývek a hlasitě se rozvzlykal. Severus si stisknul kořen nosu - nesnášel pláč.
Pak přešel k protilehlé posteli a posadil se.
"Pane Rookwoode, přestaňte se chovat jako malé dítě a okamžitě vylezte z těch přikrývek!" nakázal znovu. Chlapcovy vzlyky se trochu zmírnily a z peřiny vykouknul jeho obličej, celý rudý od pláče.
"Takže co se stalo?" zopakoval Severus otázku.
Rookwood sklopil oči a začal ze sebe s pláčem soukat:
"Můj tá-táta b-by-byl sm-smrti-jed."
"Ach tak," pomyslel si Severus smutně v duchu, nahlas však prostě řekl:
"Ano, to byl." Chlapec údivem přestal plakat a překvapeně se na něj podíval.
"Byl?" zašeptal tiše a stále Mistra lektvarů pozoroval.
"Ano."
Adrian překonal svůj chvilkový údiv z jednoduchého souhlasu a opět začal natahovat.
"Ale… to je… to je…" opakoval.
"Co to je, pane Rookwoode?" přerušil ho Severus.
"Já nevím," přiznal chlapec nešťastně a škytnul.
"Žádní rodiče nejsou dokonalí, pane Rookwoode."
"Ale… ale smrtijedi jsou opravdu hrozní. Nebo ne?" dokončil nadějně.
"Ano, jsou hrozní," zkazil Mistr lektvarů hbitě jeho naděje. V žádném případě nechtěl v dětech podporovat sympatie s přisluhovači Voldemorta. Hoch se opět rozplakal.
"Nicméně vy," přerušil jeho brekot Severus, "nejste váš otec. A teď si okamžitě otřete slzy a začněte se chovat jako správný zmijozel. Zmijozelové si nikdy nestydí za to, kým jsou."
Rookwood si poslušně začal otírat slzy, ale nedokázal přestat vzlykat.
"Vypijte tohle," podal mu Snape lahvičku s uklidňujícím douškem a chlapec okamžitě poslechnul.
"A teď si dojděte opláchnout obličej studenou vodou."
Mladý Rookwood zmizel v koupelně a Severus si opět stisknul kořen nosu. Jakmile se vrátí do kanceláře, bude si muset dát lektvar proti bolesti. To tepání v hlavě začínalo být opravdu nesnesitelné.
Po několika minutách chlapec vyšel z koupelny a zdál se poměrně v pořádku. Severus mu tedy ještě připomněl pravidla o používání kouzel, a pak se vydal zpět do kanceláře. Měl už sotva čas připravit se na odpolední vyučování a upřímně doufal, že pro dnešek bylo těch problémů dost. Čekala ho už pouze dvouhodinovka se šesťáky a už se těšil, jak se pak usadí v klidu své kanceláře.
Těsně před koncem hodiny však do učebny vtrhnul jeden z mladších zmijozelů.
"Profesore Snape!" vyhrkl zadýchaně.
"Ano?" reagoval Severus napjatě. Dnes už ho snad nemohlo nic překvapit.
"V chodbě, která vede k našim místnostem, je nějaká divná kytka!"
Dobře, tak tohle bylo nečekané. Ale na údiv nebyl čas. Třída už stejně končila, a tak rychle přikázal:
"Označené lahve se vzorkem vašeho lektvaru mi nechte na stole a ukliďte po sobě pracovní prostor. Pak můžete jít. Každý, kdo způsobí jakýkoliv problém, bude měsíc po škole!"
Rychle vyšel ze třídy a už po druhé toho dne svižně kráčel ke zmijozelským místnostem. Místo problému opět označoval hlouček studentů. Uprostřed chodby byl umístěn květináč s podivnou rostlinou. Tato rostlina svým tvarem připomínala míč, pouze nahoře byla mírně zašpičatělá. Její barva byla zářivě zelená, ale zdálo se, že ze špičatého vrchu se rozšiřuje načervenalý odstín. Nejpodivnější však bylo, že se mírně třásla. Severusovi stačil jeden pohled na ní, aby rozpoznal blížící se nebezpečí.
"Všichni okamžitě utíkejte pryč!" zakřičel a sám se vydal blíž k rostlině, aby kolem ní vyčaroval štít.
Studenti neváhali ani minutu a dali se na útěk, ale už bylo pozdě. Rostlina celá zrudla, její třesení se zvýšilo, nafoukla se, a pak… vybouchla a naplnila vzduch jemným rudým prachem. Severus ještě stihnul vyčarovat štít pro děti, které utíkaly příliš pomalu, sebe však ochránit nestačil. A tak skončil celý zasypaný rudým práškem, jenž svou jemností připomínal popel. Naštěstí měl dost duchapřítomnosti, aby ho ještě k tomu nevdechnul.
Nekonečně dlouho se zadrženým dechem čekal, až se prach usadí. Teprve po té zrušil štít a poslal pro ředitele. Mezitím sám začal pozůstatky po květině uklízet.
Brumbál se objevil překvapivě rychle, pomohl mu s uklízecími pracemi, a pak se tiše zeptal:
"Můžeme jít k tobě do kanceláře?"
Severus jen přikývl.
"Musíš s tím už něco udělat, Albusi!" spustil, jakmile se za nimi zavřely dveře.
Ředitel jeho výbuch úplně ignoroval a místo toho se zeptal:
"Neměl by sis dát panáka?"
Severus zaskřípal zuby. Někdy toho strejce vážně nesnášel. On přece dobře věděl, jak se má o sebe postarat!
"Ne, ještě ne," odpověděl však klidně, "nic jsem nevdechnul. Počítám, že toxiny se dostanou do těla nejdříve za dvě hodiny. Bude úplně stačit, když si dám pár panáků po večeři."
"Dobře," vydechnul Brumbál, "aspoň že se nic nestalo žádnému z dětí."
"Albusi," začal Severus téměř prosebně, "musíš s tím něco udělat! Tohle byl jen za dnešek druhý útok na mou kolej!"
"Ale no tak, Severusi," pousmál se ředitel, "bomby hnojůvky nejsou přece žádný útok."
"Všechny ostatní koleje na mé zmijozeli útočí!"
"Není to tak hrozné, jak se zdá. Jsou to jen dětské hry."
"Dětské hry?! Kdyby ten prach někdo z nich vdechnul, skončil by na týden v ošetřovně!"
Brumbál se přestal usmívat a uhladil si rukou vousy.
"No, to by bylo nemilé. Ale ani v tom případě by tento útok nebyl zrovna smrtelný."
Severus ztuhnul a chladně se ředitele zeptal:
"Takže to budeš čekat, až některý z útoků na zmijozeli smrtelný bude?"
"Jistěže ne. Zatím v tom však nevidím žádné nebezpečí."
"Já ti říkám, že to nebezpečné je! Studenti z mé koleje se cítí ohroženě!"
"Dobře, dobře," přerušil ho Brumbál chlácholivě a položil mu ruku na rameno, "zkusím něco vymyslet. Uvidíme se u večeře." A s těmi slovy ho zanechal stát v jeho kanceláři.
"Ty tak něco vymyslíš," zamumlal si Severus vztekle pro sebe, "jediné, co tě zajímá, jsou ti tvoji zlatí nebelvíři!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Během večeře se Severus pokoušel alespoň něco sníst, protože mu bylo jasné, že mu jinak bude zítra pěkně mizerně. Vztek, který v něm stále bublal, však chuti k jídlu příliš nepomáhal. Snědl tedy, co mohl a vrátil se do svých místností. Nejpřirozenějším a nejúčinnějším protijedem na toxiny z prachu květiny Chicory Explosivae byl alkohol. A když se to tak vzalo, Severus byl celkem rád, že má nějaký důvod k pití.
Vytáhnul si láhev koňaku, nalil si do skleničky pořádného panáka a vypil ho. Nalil si druhého a vypil ho. Pak usoudil, že nemá cenu neustále si nalévat, a lokl si rovnou z lahve. Teprve po té si vzpomněl, že zapomněl zrušit schůzku s Potterem. Tou dobou mu to však už bylo celkem jedno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ráno se, celkem pochopitelně, probudil s neuvěřitelnou bolestí hlavy. Tato bolest se ještě znásobila, jakmile se mu začaly vracet vzpomínky na předchozí večer. Pro Merlina, opravdu ho Potter vedl do postele? Podle toho, že byl ještě stále úplně oblečený, ale boty měl sundané a úhledně srovnané u postele, pravděpodobně ano. Severus zasténal. Takovou ostudu už si dlouho neudělal.
Místo snídaně si dal pár pomocných lektvarů a na začátku vyučování už byl zcela připravený na řešení další série problémů. Tentokrát však šlo všechno jako po másle. Žádné vybuchlé kotlíky. Žádné nečekané návštěvy od prefektů.
Pauzu na oběd se rozhodl strávit ve své kanceláři opravováním domácích úkolů. Měl poměrně dobrou náladu, a tak každou esej zaplnil hromadou červených poznámek. Přibližně po půl hodině opravování ho někdo přerušil zaklepáním na dveře.
"Vstupte," zabručel a vzhlédl od práce. Ve dveřích stál opět Mulciber.
"Tak co je to tentokrát, pane Mulcibere?" povzdechnul si Severus a vstal od stolu.
"Nic naléhavého, pane," vyhrkl prefekt spěšně, "jen myslím, že byste měl vědět, že malý Nott byl včera napaden."
"Justin Nott?" ujišťoval se Severus. Mulciber přikývnul.
"Tři nebelvíři si na něj počkali včera v chodbě. Nevím přesně, co se stalo, ale ráno byl za Pomfreyovou."
"Jak mu je?" zjišťoval dál Mistr lektvarů a posadil se na roh stolu.
"Myslím, že dobře. Pomfreyová si ho ani nenechala na ošetřovně."
Severus se opět zvednul a vrátil se za stůl.
"Takže to asi nebylo tak vážné…" shrnul a chystal se vrátit k práci.
"No, pane," přerušil ho trochu rozpačitě mladík, "nevím, co je podle vás vážné. Ale kdyby tam prý nepřišel Potter, určitě by na ošetřovně skončil."
Severus prudce zvednul hlavu a zúžil oči:
"Co s tím má co dělat Potter?"
"Ehm, vy jste dneska neviděl počítadla, pane?"
Tak teď se Severus začínal cítit v tomto rozhovoru trochu ztracený. A tak tázavě nadzvednul obočí.
"Jo, no, takže nebelvír byl ráno úplně na nule. A všechny ty body jim prý vzala McGonagallová."
Severusovi se rozbušilo srdce. Že by v téhle škole měli zmijozelové přece jen nějaké zastání? Přesto stále úplně nechápal souvislosti:
"To je potěšující. A jste schopen konečně mi říci, co s tím má co dělat Potter?"
Mulciber trochu zrudnul v obličeji a rychle zamumlal:
"Omlouvám se. To Potter malého Notta zachránil, a pak navíc naservíroval ty nebelvíry McGonagallový."
"To jsou zajímavé informace," připustil Severus, "od koho to víte?"
"Přímo od Notta."
"Dobrá tedy. Děkuji vám za informace, pane Mulcibere. Je to vše?"
"Ano, pane. Nashledanou."
Severus zůstal ještě nějakou dobu stát na jednom místě a hlavou se mu honilo mnoho myšlenek. Zdálo se, že v Potterovi toho bylo ještě víc, než si myslel. Chtělo to jistě odvahu, postavit se své vlastní koleji. Kupodivu, to co Severus teď cítil, nebylo zadostiučinění z toho, že se konečně někdo zastal také jeho koleje, byla to pýcha. Severus byl z nějakého neznámého důvodu pyšný na toho zatraceného nebelvíra a to mu rozhodně kazilo náladu. V každém případě usoudil, že tentokrát musí jít na večeři do Velké síně.


Během večeře se přesvědčil, že tři nebelvírští provinilci byli umístěny do správných rukou. McGonagallová jim rozhodně nenechá nic jen tak projít. Po večeři se vydal na procházku po hradu a musel si připustit, že během ní trochu doufá, že narazí na Pottera. Možná i to byl důvod, proč zamířil právě ke věži, kde se spolu často potkávali. A mladík se opravdu objevil.
Jeho přítomnost probouzela v Severusovi podivný klid, který on sám tak docela nechápal. Pravděpodobně to souviselo se skutečností, že jejich magie byla kompatibilní.
"Tak jsem slyšel, že ses opět zachoval jako správný hrdina," promluvil, jakmile se mladík objevil. Možná trochu doufal, že Potter řekne něco, co zažene tu nepochopitelnou pýchu, co cítil.
"Jo. Jen se zdá, že nikomu to až tak hrdinské nepřipadá," řekl nebelvír trochu zmateně, jakoby nechápal, že někdo může mít na tuto situaci jiný názor než on.
Severusovi v tu chvíli připadal tenhle hrdina kouzelnického světa tak mladý a naivní. Jak mohl tenhle kluk chránit svět?
"Pak je to ten nejvíce hrdinský čin, který jsi udělal," řekl, snad aby ho trochu potěšil.
Potter se nevesele zasmál a hlasem, ve kterém zaznívalo mnoho zkušeností, reagoval:
"Jen kdybys věděl, kolikrát jsem se zachoval hrdinsky bez toho, že by to někdo ocenil."
A v tu chvíli Severus znal odpověď na svou předchozí otázku. Protože v Potterových slovech cítil sílu bojovat, kterou měli oba společnou.
"V tom případě máme opět něco společné," přiznal tedy.
"Jo," stručně souhlasil mladík a přidal se k němu při pozorování oblohy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druhý den ráno se Severus nečekaně rozhodnul posnídat ve Velké síni. Téměř se zdálo, jakoby něco viselo ve vzduchu. Jako obvykle byl v síni mezi prvními, a tak už byl v polovině snídaně, když dovnitř vletěly sovy s ranní poštou. Před většinou přítomných včetně Severuse přistály noviny s denními zprávami. Ten se však cítil nezvykle spokojeně, a tak neměl nejmenší chuť kazit si náladu dalším výčtem surovostí, intrik a vražd. Rozhodl se, že noviny počkají.
Jeho rozhodnutí bylo zničeno reakcemi čtenářů novin. Velká síň byla během pár minut naplněna překvapenými výkřiky a zběsilým mumláním, a tak Severus pochopitelně okamžitě zapomněl na snídani a sáhnul po novinách.
Jakmile je rozložil, musel se velmi ovládat, aby sám nezalapal po dechu. Celou přední stranu novin zabírala neskutečně erotická fotografie dvou polonahých mužů a titulek nad ní vulgárně hlásal:
"Chlapec-který-přežil je gay!"
Severus se blíže zaměřil na fotku a skutečně - jeden z těch mužů, byl nepopiratelně Harry Potter. Velmi mužný polonahý Harry Potter. Dobře, dobře, kdo by to byl řekl - nejenže je zlatý chlapec nebelvíru gay, ale navíc mu již zjevně bohaté zkušenosti. Severus se zaměřil na druhého muže. Vypadal rozhodně o pár let starší než Potter, ale na jeho tělu to nijak zvlášť vidět nebylo.
Možná, že to byla jen nějaká montáž? Vždyť i Severus sám by se kdykoliv s kýmkoliv vsadil, že Potter je ještě panic. Ale po vidění téhle fotky… téhle zatraceně sexy fotky…
V ten moment vešel do Velké síně Potter a po jeho zoufalé reakci při pohledu na noviny Severus rychle ztratil veškeré iluze o montáži. Potter byl gay. Potter byl zkušený gay. A možná by z toho mohl Severus mít něco pro sebe. Konec konců sex je sex a sex s Potterem by mohl být velmi dobrý. Pokud tedy nebelvír dokáže pochopit, že sex není to samé, co vztah. Nicméně za zkoušku to určitě stojí. Severus se ještě jednou zaměřil na inkriminující fotografii a snažil se představit si sebe na místě toho cizího chlapa. Ano, za zkoušku to rozhodně stojí.
 

13 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Salazaret | E-mail | Web | 26. dubna 2011 v 8:22 | Reagovat

Páááááááání! To čekání se vyplatilo! Opravdu! Tohle... tohle bylo naprosto doskonalé a húžasné! Miluji Severuse a ten konec! Že by z toho mohl mít něco pro sebe? Proč ne, že? Vždyť hlavně o to jde! Ale snad to Harry zvládne, hlavně to co se bude dít po sléze. Přecejenom nikdo to nenechá jen tak, že? A hlavně Severus...
Děkuji moc moc moc za tuhle dokonalost! Snad se situace ve Zmijozelu zlepší!
S láskou Tvá Salazaret :-D

2 Fallagala | E-mail | Web | 26. dubna 2011 v 10:38 | Reagovat

A do pytle... Díky poslednímu dostavci začínám Harryho trochu litovat, teda jasně že miluju tyhle dva v posteli, ale Harry v téhle povídce je vůči Severusovi takový důvěřivý. Myslím, že vlastně ani netuší a vůbec si nepřipouští, že by se Severusovi mohl líbit. Tohle bude ještě komplikovaný.  Ale už se na to moc těším... Děkuju za další kapitolu :-D

3 lady corten | Web | 26. dubna 2011 v 10:44 | Reagovat

ach jo, já jsem byla zvědavá co se bude dít dál po těch novinách a ono zas u nich skončilo, napnutě tedy dál čekám a pokračování

4 yellow | Web | 26. dubna 2011 v 11:39 | Reagovat

Není on ten Brumbál nějakej vadnej? Já to sice tvrdila vždycky, ale co je moc, to je moc. Nezakročit proti něčemu takovému...
No, a co si Severus nalhává. Jestli si myslí, že mu u Pottera jde jen o sex, tak bych řekla, že je docela na omylu. Aspoň podle toho, jak se v předchozích kapitolách, částech choval. To není jen o sexu.
Děkuji za další kapitolu, zvedla mi náladu :D

5 serafiiin | 26. dubna 2011 v 11:45 | Reagovat

Teeeda..
Hmm.. Úžasní kapitola, i když vlastně popisuje stejné dny jen z pohledu Severuse =)
Jen, promiň, že Ti do toho kecám, ale dávej si pozor na I a Y... ;-) >> "...že tři nebelvírští provinilci byli umístěny do správných rukou..." - provinilci byli umístěni :-D  A taky u zmijozelů =)
Samozřejmě skvělá kapitola =)
Díky moc a těším se na další =)

6 entita | 26. dubna 2011 v 12:18 | Reagovat

úžasný.. heh bylo by dobrý kdyby se Harry přidal k Sevovi a zjistili co je za těmi útoky :D jo tuhle povídku mám ráda a nemůžu se dočkat na další kapitolku :) tak šup sem s ní....

7 Saskya | 26. dubna 2011 v 13:20 | Reagovat

veľmi peknéé :-D
Harry hrdina a to zakončenie.. :D

8 kejt | 26. dubna 2011 v 13:52 | Reagovat

Páááááni to je uchvatný to čekání bylo příšerný ale tohle mi věškerý čekání vynahradilo doufám že nás brzo podstíš dalším dílkem a máme se na co těšit :D opdadu uchvatný jdu  to přečíst ještě jednou!!! :-D

9 Kat | 26. dubna 2011 v 15:09 | Reagovat

Ten konec byl teda hodně zajímaví :-D  už se nemůžu dočkat co Snape vymyslí :-D  Už mě pomalu, ale jistě začíná štvát Brumbál stou jeho lehkovážností a až moc přátelským chováním nejradši bych ho vystřelila na Mars 8-O Jinak kapitolka byla dobrá a už se těším na pokračování :-D ;-)

10 bacil | 26. dubna 2011 v 15:49 | Reagovat

Tak tahle kapča neměla chybu. Sice ty útoky na zmijozel v jednu chvíli vypadala hrozivě,ale naštěstí to zatím dopadlo dobře. No jsem zvědavá kdy proti tomu něco Brumbál podnikne. Ale ten konec byl fantastický. Sice Harry za tu zvřejněnou fotku chudák nemůže,ale díky ní Severuse napadají samé zajímavé věci. Moc se těším na pokračování :-D

11 eliana | 26. dubna 2011 v 17:23 | Reagovat

a zas neviem ako na to (clanok v novinach) reagoval harry :) Kapitolka uplne skvela ale zarazil ma Brumbal dedek senilni ako to ze s tym nic neurobi? ved to je uplne hrozne som zvedava kedy mu dojde ze to ostatne koleje prehanaju a co s tym potom spravi. A severus sa ozaj chysta na harryho iba tak preco nechce vztah? dufam ze nakoniec bude z toho vztah. Uplne super kapitolka neviem sa dockat pokracovania....mas  obravovsky talent a vzdy som napata co bude dalej :)

12 Zulík | 26. dubna 2011 v 17:36 | Reagovat

Len dúfam že to Heri zobere pred ostatnými športovo a nezloží sa. :-D

13 Nade | Web | 26. dubna 2011 v 19:18 | Reagovat

Brumbál mě štve, to je fakt. Harry si vysloužil nálepku práskače (to už tak bývá) a to se neodpouští. Bude mít co dělat, aby své okolí přesvědčil.
A Severus? Překvapil mě svým plánem, vytřískat z nové informace něco pro sebe. Chce nezávazný sex s Nebelvírem? No tak, na to jsem zvědavá.

14 Sisa(Tachi) | Web | 26. dubna 2011 v 19:51 | Reagovat

Inu, zaujímavá kapitola. Rozhodne stálo zato počkať si. Slizolinské problémy sa snáď dočkajú vhodného riešenia- je mi jedno ako vhodného ale proste vhodného:-D a nezáväzný sex rozhodne neznie tak, že skončí len ako nezáväzný sex...predsalen náš Zlatý chlapec je chrabromilčan, že?Že?Že?!:-D (ale neber to tak, že voči tomu ich nezáväznému sexu niečo mám, to by mohlo byť sakra zaujímavé!:-D) Mimochodom páči sa mi tvoj štýl, taký neohraný, snáď taký zostane;)

15 marci | 26. dubna 2011 v 20:01 | Reagovat

Hezká kapitola ze Severusova pohledu. Hm - sex není totéž co vztah...to jistě. Jenom jsem zvědavá, jak dlouho to bude takhle striktně oddělovat sám Severus. :-)

16 Achája Eressiel | Web | 26. dubna 2011 v 20:04 | Reagovat

Tedy Severus to vskutkku nemá lehké. Ale to co chystá, sem i zdá trochu ´sviňské´. Na druhou stranu, když se pohnou kupředu, stěžovat si nebudu a nevěřím, že by zůstalo jen u sexu:D

17 Mája | E-mail | Web | 27. dubna 2011 v 9:29 | Reagovat

Takže na to, co novinový článek udělá s Harryho přáteli a spolužáky si počkáme ještě do další kapitoly... 8-O
Alespoň že už víme, co udělal se Severusem :-D. Brumbál se chová úplně stejně, jako se choval, když Pobertové šikanovali Severuse? ;-)
Díky za kapitolku. A nijak se neobávám, že by Severusovi šlo skutečně jen o nezávazný sex. Myslím, že si jen něco namlouvá... :-P

18 kitti | 27. dubna 2011 v 16:06 | Reagovat

Mno, Brumbál je trošku na hlavičku ne? Tímto způsobem jen celou situaci zhorší, protože Zmijozel se bude bránit a Severus pak taky. Ale třeba s tím Harry ještě zamíchá. Těšila jsem se na reakce na novinové titulky, ale přiznám se, že se mi moc líbilo vyprávění ze Snapeho pohledu. Takto se člověk do něj víc vžije, den blbec, bolest hlavy, všude naschvály... každej to známe, že jo? A do toho statečnej Nebelvír.....chm. Poslední pasáž, kdy Severus spřádá plány zní doooost slibně, takže se moc těším na pokračování.

19 assez | 27. dubna 2011 v 16:20 | Reagovat

Páááni, má tu někdo tušení, podle čeho se skloňuje Z - opakuji, VELKÉ Z (stejně tak Nebelvír) - mijozel? Že by Zmijozel bez Zmijozelu? Že by podle hradu, který nikdy, ale nikdy nebude mít poslední písmeno i? Hradi? Hradi?!
Oh a… ten titulek je pěkný. Ale já opravdu nevěděla, že je Potter mrtvý. To bych si dala pozor, než bych takovou povídku začala číst. :D Chlapec, který žil, a zemřel, byl gay.
Áááám, obsahově klasicky moc dobré. Těším se na příští kapitolu - nejlépe bez… těchto nešvarů.
Těší mě, nashledanou.
Noční můra

20 grid | 3. května 2011 v 19:29 | Reagovat

Ja som spokojná s vývojom v tejto kapči a najmä ten koniec nemá chybu. ;-) Harry sa má načo tešiť, či? :-P

21 anonymka9 | 8. května 2011 v 21:41 | Reagovat

Kdy bude další kapitolááááááááá!!!!! Už se nemůžu dočkááááááááát!!!!!!

22 Katy | 14. května 2011 v 18:09 | Reagovat

A kdy se sakryš Severus dostal myšlenkově až takhle daleko? Vždyť přátelé si nezávazný sex nedopřávají jen tak... že je zrovna dneska krásné počasí nebo se prostě jen dobře vyspali. Navíc, když si vezmu jak dlouho Severusovi trvalo, než se smířil s faktem, že bude trávit čím dál víc času s tím užvaněným zelenoočkem...
A ono to nakonec nebylo ani tak nepříjemné, jak očekával. Prostě se mi vývoj situace zdá trochu moc uspěchaný.
Nemysli si ale, že se mi tahle sériová povídka nelíbí! To bych ji celou nepřelouskala za necelý jeden den. Zamilovala jsem si tenhle styl a to, jak se mění vypravěč... je nádhera, že v jednu chvíli jsem v hlavě Severuse, dívám se na okolí jeho očima a za chvíli se celý svět převrátí vzhůru nohama a já můžu tentýž moment sledovat z Harryho perspektivy. Krásně se doplňují. Člověk se do těch postav začíná mnohem líp vžívat a chápat některé jejich reakce, které jim dáš. Díky za to

23 GrayLady | 15. května 2011 v 13:12 | Reagovat

Opravdu moc moc moc děkuji za vaše komentáře a omlouvám se, že vás tak dlouho nechávám čekat, ať už na mou reakci, nebo na další kapitolu :-(  Bohužel lépe to zatím nezvládám. Takže tady jsou mé "odpovědi" :-) a slibuji, že pracuji na tom, aby se tu další kapitola objevila co nejdříve.

[1]: A já děkuji za komentář. Jsem ráda, že se čekání vyplatilo a doufám, že to bude platit i nadále. Zatím není třeba se o Harryho bát, ono to ještě nějakou chvíli potrvá ;-)

[2]: Rádo se stalo :-) Samozřejmě se budu snažit, aby to bylo dost komplikované, o tom to je :-D - pořádně ty naše dva miláčky potrápit :D  a taky doufám, že si s Harryho pozdější reakcí užijeme i trochu zábavy...

[3]: Slibuji, že v příští kapitole už se dočkáš ;-)

[4]: Jsem ráda, že ti kapitola zvedla náladu. Obzvlášť když jsem měla takové problémy ji vyplodit. K upřesnění Severusových myšlenek a pocitů ohledně Harryho vede ještě hodně dlouhá cesta :-D

[5]: Já vím, moje gramatika stojí za houby, když něco sama vytvářím. Nevím, čím to je, ale v textech, které napíše někdo jiný chyby vidím, nicméně ty své můžu číst stokrát a stejně je nenajdu :-(  Pokusím se zlepšit. ;-)  Jinak děkuji za komentář a doufám, že se ti bude líbit i následující kousek.

[6]: Děkuji :-) Co vězí za těmi útoky se bude určitě v kapitolách ještě rozebírat... tak se nech překvapit.;-) Snad si mi i časem podaří přidávat trochu rychleji. :-)

[7]: Díky, musím se trochu držet, abych z Harryho nedělala až moc velkého hrdinu :-)  :-)

[8]: Super, jsem ráda, že se ti to tak líbilo :-)  :-) Jen mě opravdu mrzí, že vás tak trápím s čekáním. Já sama nerada čekám ;-) :-(

[9]: Díky, snad se tu pokračování objeví co nejdříve. Vím, že takové dlouhé čekání je otravné :-( Do Severusovi hlavy se pravděpodobně zase podíváme v šesté kapitole. ;-)

[10]: No, ono to nebude zase tak snadné a přímočaré jak se to teď možná může zdát :-D ale Brumbál je opravdu... hmmm...nemilý :-D

[11]: Moc děkuji za pochvalu, musím přiznat, že občas trochu napínám i sebe, když do kapitoly přidám něco, co jsem původně neměla v plánu :-D  Brumbál je starý protiva ;-)  a Severus ve svých myšlenkách ještě vůbec nemá jasno (a ještě dlouho mít nebude) ;-)  :-)

[12]: No, Harry je přece hrdina :-) Ten toho vydrží... však uvidíte ;-)

[13]: On Severus ještě moc neví, co chce. Chudák. V šesté kapitole (nebo tak někdy)ještě jeho myšlenky pořádně propereme. No a Harry má přece těžký život od přírody :D

[14]: Děkuji za pochvalu mého stylu psaní (musím se teď tedy hlavně soustředit na gramatiku ;-) ) Jinak jak už jsem tu psala, toto je spíše taková první Severusova reakce na sexy fotografii a musíme si chvíli počkat, jak to bude pokračovat... Nicméně nezávazný sex se vždy nakonec stane zajímavým problémem ;-)  :-D

[15]: Na tvůj komentář by mě úplně lákalo odpovědět podrobněji, ale nemůžu, pže bych prozradila moc. Takže vše nechám jako překvapení a snad nikdo nebude zklamaný. :-)

[16]: Možná to tak v této mé povídce zatím vypadalo, ale Severus není zrovna nejlepší, nejčestnější a nejhodnější osoba :-) Umí být pořádna svině ;-) ...však časem uvidíte :-D  :-)

[17]: Ano, a slibuji, že v příští kapitole se reakcí už skutečně dočkáte :-) No a časem bude jasné, že Severus nemá zrovna standartní pohled na mezilidské vztahy ;-)  :-)

[18]: Koukám, že jsem mnoho z vás trošku zklamala, když jsem skočila o pár dnů zpátky. Jsem tedy ráda, že to alespoň vynahradil děj kapitoly. :-) Doufám, že tě příští kapitola potěší.

[19]: Bohužel nemůžu slíbit, že další kapitola bude bez gramatických hrubek, ale budu se usilovně snažit.
...velká písmena asi nebudu mít dobře nikdy :-( chápu, že příslušník koleje by měl být také s velkým písmenem, ale mě to tam nesedí, takže to neustále (neúmyslně) přehlížím. ...podle vzoru hrad skloňuju jen celou kolej, příslušníky skloňuju podle vzoru pán. Nevím, jestli je to dobře, ale tak mi to sedí. ;-) (a i v tom případě jsem tam měla chyby, já vím...)
A teda chudák Harry, že jsem ho zabila O_O to bude asi deformací ze čtení v aj, špatně si to v duchu překládám. Opravím to aspoň na "přežil" :-)

[20]: Díky, myslím, že oba naši hrdinové se mají na co těšit :D  :-D ;-)

[21]: Snad konečně v následujícím týdnu...

[22]: Díky za komentář, jsem mooc ráda, že se ti série líbí a dělá mi radost, že dokážu vysvětlit motivace "svých" hrdinů. Opravdu doufám, že si tvou přízeň udržím :-) Popravdě jsem trošku překvapená, že jsi jediná, kdo se tomu myšlenkovému skoku diví; pravděpodobně to nemělo úplně takový efekt, jaký jsem zamýšlela. Jsem zvědavá, jak se ti bude líbit další pohled do myšlenek našeho drahého Severuse (pravděpodobně v šesté kapitole) :-)

24 assez | Web | 20. května 2011 v 17:32 | Reagovat

Taky se omlouvám… to je zase mou deformací chtít mít n oblíbených povídkách co nejméně chyb. (A že je mi známo, že je taky dělám.)
A ano, i v tom případě pány, ne páni. :-x :-)

25 assez | 20. května 2011 v 17:33 | Reagovat

Například v předchozím komentáři - mělo tam být „v“ oblíbených…

26 Anna | 2. března 2017 v 8:53 | Reagovat

Ahoj GreyLady, chcem sa opytat ci este pises? zatial je to super :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama